Skip to content
In English

Om våra samarbeten

Bonnier Brands hanterar de globala licensrättigheterna till en rad olika välkända varumärken. Licensiering tillåter företag och organisationer att använda sig av skyddad immateriell egendom (ex. varumärken, logotyper, illustrationer, bilder, karaktärer) på produkter, förpackningar och för marknadsföringssyften. Genom att licensiera rättigheterna till ett populärt och välkänt varumärke kan företag använda det för att ta fram attraktiva produkter som tilltalar en särskild målgrupp – och därmed öka försäljningen, nå nya målgrupper och återförsäljare och dra nytta av de synergier som skapas genom att samarbeta med Bonnier Brands.

Vi berättar gärna mer om hur det fungerar vid ett samarbete. För mer information kontakta Susanne Manns, licensansvarig, susanne.manns@bonnierbrands.com, +46 (0)8 696 81 09.