Skip to content
In English

Elsa Beskow

”Så långt jag minns tillbaka brukade vi syskon, liksom nästan alla barn, tycka mycket om att rita. Jag var bara sex år då jag hade klart för mig, att jag helst av allt ville lära mig rita, när jag blev stor, och allra helst rita i sagoböcker.” – Elsa Beskow

Elsa Beskow (1874-1953) är utan tvivel centralgestalten i vad som ofta kallas svensk barnlitteraturs första guldålder. Hennes bilderbokskonst rymmer idyll och trygghet, saga och lek, men också en osentimental vardagston som bidrar till verkens sällsamma lyster och livskraft. Till Elsa Beskows konstnärliga särart hör inte minst hennes skarpa blick för de små tingens verklighet mitt i det fantastiska – det färgstarka, prunkande miniatyrlivet i köksträdgården och på blomsterängen, de hemtrevliga småstadsmiljöerna med gator och hem, kammare och finrum. Naturen medverkar alltid aktivt i hennes sagor där blommor, träd, berg och kottar får liv. I trädgårdstäppan lät hon blommor och köksväxter bjuda till fest, och hon befolkade storskogen med tomtar, troll och älvor. Det är inte underligt att hennes verk förblivit levande klassiker som ständigt förmår fängsla nya generationer.

Barnboksdebuten kom 1897 med bilderboken Sagan om den lilla lilla gumman, en klassiker som de flesta barn känner till ännu idag. Elsa Beskow fick sitt stora genombrott med Puttes äventyr i Blåbärsskogen som gavs ut 1901. Hennes bilder dominerade bilderbokskonsten under närmare 50 år och säkert har många av dagens bilderbokskonstnärer påverkats av hennes konst. Elsa Beskow skrev och tecknade över fyrtio böcker och det sägs att hon  introducerade den svenska barnboken i utlandet. Hennes böcker har översatts till över 25 språk.